หากไม่สามารถเปิดโปรแกรมด้วย iPhone, iPad กรุณาเปิดโดยคอมพิวเตอร์หรือโนตบุค
*ลูกค้าสามารถส่งรูปมาให้เราปรับให้เข้ากับเคสหรือตกแต่งอื่นๆตามต้องการได้โดยติดต่อที่ makemecase@gmail.com(เช็คเมลทุกวัน)*